Bibliografie van Jos Kunst


Deze teksten mogen niet elders gereproduceerd worden zonder toestemming.
Tenzij anders vermeld, zijn ze © de erven Jos Kunst, of © hun auteurs.

1. Primaire bibliografie

1.1 Wetenschappelijk en essayistisch werk
1.2 Literair werk
1.2.1 In tijdschriften verschenen gedichten
1.2.2 Gebundelde gedichten
1.2.3 Gedichten in bloemlezingen
1.2.4 Proza
1.3 Commentaar bij zijn composities
1.4 Overige geschriften

2. Secundaire bibliografie

1. Primaire bibliografie

1.1 Wetenschappelijk en essayistisch werk

1966 De vertaalbaarheid van de roman. Een ingekorte versie verscheen in: Handelingen van het negenentwintigste Nederlands filologencongres: gehouden te Amsterdam op woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 april 1966. Groningen: J.B. Wolters, 1966, p. 131-133. De volledige versie is alleen op deze site beschikbaar.

1970 Sur la formalisation de récit littéraire. In: Explications de textes; onder red. van F.F.J. Drijkoningen ... [et al.]. Speciaal nr. van: Het Franse boek: 40 (1970) 2 (april) 64-67.

1970 Noten kraken. In: Ouverture: orgaan van Rotterdams Philharmonisch Orkest: 4 (1969-1970) 10 (juni-juli 1970) 275.
Over de Notenkrakersactie.

1973 Muziek en mathematische logica. In: Muzikale perspektieven: lezingen gehouden op 2, 9 en 16 mei 1973 in het Studium Generale aan de T.H. Eindhoven. Eindhoven: Studium Generale, Technische Hogeschool, 1973, p. 15-27.

1973 (met Jan Vriend) Anti-Strawinsky. Transcriptie van een radio-uitzending van de KRO op Hilversum 2 op 9 oktober 1973.

1973 (met Jan Vriend) Frankrijk tussen de oorlogen. Transcriptie van een radio-uitzending van de KRO op Hilversum 2 op 16 oktober 1973.

1973 (met Jan Vriend) Het Jesus-Movement. Transcriptie van een radio-uitzending van de KRO op Hilversum 2 op 23 oktober 1973.

1973 (met Jan Vriend) Betekenis van muziek. Transcriptie van een radio-uitzending van de KRO op Hilversum 2 op 30 oktober 1973.

1973 Discussiestuk over ideologie en muziek, bestemd voor de leden van het GeNeCo.
Voor zover ik weet niet eerder gepubliceerd. Het GeNeCo is het Genootschap van Nederlandse Componisten.

1975 Discussiestuk over geëngageerde muziek.
Voor zover ik weet niet eerder gepubliceerd.

1975 (met Jan Vriend en Joep Straesser) [Algemene inleiding bij de LP Composers' voice DAVS 7475/3] (Nederlands, Engels); (met Jan Vriend) [Commentaar bij Elements of logic] (Nederlands, Engels); [Commentaar bij No time] (Nederlands, Engels). In: tekstboek van de LP Composers' voice DAVS 7475/3. Nederlandse en Engelse tekst. Verkorte Engelse tekst in: Key notes: (1975) 2, 48-50 (rectificatie in: Key notes: (1976) 1, 74).

1976 Making sense in music, 1: the use of mathematical logic. In: Interface: 5 (1976) 3-68.

1977 Muziek, taal en betekenis.
Ik heb niet kunnen achterhalen of dit artikel eerder gepubliceerd is.

[Omslag Making sense in music] 1978 Making sense in music: an enquiry into the formal pragmatics of art. Ghent: Communication & cognition, 1978. XVI, 207 p. (Studies in action theory = Études en théorie de l'action). Ook verschenen als proefschrift Utrecht.
P. 1-116 herschreven tekst van: Kunst, Jos. Making sense in music, 1: the use of mathematical logic. In: Interface: 5 (1976) 3-68.
Zie ook de pagina Boeken door Jos Kunst te koop.

1978 Muziek en communicatie. In: Muziek en filosofie. Speciaal nr. van: Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap: 18 (1977-1978) 5 (1978) 109-115.

1978 Music and communication: on musicology as a behavioural science. In: Interface: 7 (1978) 4, 189-204.

1978 Wat muziekkritici toch niet moesten doen. In: ASKO-krant, 19 mei 1978, p. 13-15.

1979 Stellingen van Dr. Jos Kunst.
Geponeerd op de Conferentie Muziek en Filosofie op 21 april 1979 in de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden. Niet eerder gepubliceerd.

1982 Over theorievorming in de kunstwetenschappen. In: Handelingen van het zeven en dertigste Nederlands filologencongres: gehouden te Utrecht, 14-16 april 1982; ed.: René Stuip en Wiecher Zwanenburg. Amsterdam [etc.]: APA-Holland University Press, 1982, p. 375-377.

1983 Syllabus Theoretische Muziekwetenschap. Utrecht: Instituut voor Muziekwetenschap, R.U. Utrecht, 1983. 72 p.

1984 (met Henk van den Bergh) The analysis of musical meaning: a theory and an experiment. In: Interface: 13 (1984) 2, 75-106.

Abstract. The present article constitutes the first report of an empirical validation procedure that has been designed to test the Kunst 1978 theory of music listening. Reviewed are, on the one hand, the specifications and enrichments that have been incorporated into the theory along the way, ranging from the more sophisticated metatheoretical framework presented here up to and including a number of "intuitive" practical rules-of-thumb meant to enhance the theory's usefulness as a fact-finding device, and, on the other hand, the returns of the empirical test that has been conducted using part of a Schubert song.

1986 Decidability problems in the humanities. In: Liber amicorum J.L. Broeckx; [red.: Ferdinand J. de Hen, Anne-Marie Riessauw, Herman Sabbe]. Gent: [S.n.], 1986, p. 195-206.
Enigszins gewijzigde tekst: On methods in analysis and empirical research. In: Performance theory; Henri Schoenmakers (ed.). (Advances in reception and audience research; 1). Speciaal nr. van: Tijdschrift voor theaterwetenschap: 16-17 (1986) 7-17.
Volgens de auteur bevat de versie in Performance theory fouten door onterechte redactionele ingrepen.

1986 Pop versus klassiek, of Hoe moeten culturen met elkaar omgaan? In: De macht van de tekens: opstellen over maatschappij, tekst en literatuur; red. Aart van Zoest. Utrecht: HES, 1986, p. 195-203.

1986 Social cognitions and musical emotions. In: Reason, emotion and music; [ed.:] L. Apostel, F. Vandamme, H. Sabbe. Speciaal nr. van: Communication & cognition: 19 (1986) 2, 221-240.

1987 Analysis and analyses; ed. by Jos Kunst. Speciaal nr. van: Interface: 16 (1987) 1-2.

1987 [Recensie van: Truax, Barry. Acoustic communication. Norwood, N.J., 1984]. In: Interface: 16 (1987) 1-2, 114.

1987 Remarks on analysis. In: Analysis and analyses; ed. by Jos Kunst. Speciaal nr. van: Interface: 16 (1987) 1-2, 1-11.

[Omslag Filosofie van de muziekwetenschap] 1988 Filosofie van de muziekwetenschap. Leiden: Nijhoff, 1988. 122 p. (Serie wetenschapsfilosofie)

1988 What is wrong with authors' rights. In: The socio-economic position of contemporary art music in Europe: proceedings of the symposium held in Amsterdam, October 5-7, 1985; ed. by Herman Sabbe. Speciaal nr. van: Interface: 17 (1988) 3, 139-143.

1989 Over de betekenis van muziek. In: Hollands maandblad: 31 (1989-1990) 498-499 (mei-juni 1989) 19-25.

1992 [An interpretation of Corpus Hermeticum 2]. Onuitgegeven hoofdstuk van onvoltooid proefschrift.

1997 The status of music in Popper's World 3. In: Muziek en wetenschap: 6 (1997) 1, 27-40.
Dit artikel is geschreven in 1988 en wordt hier voor het eerst gepubliceerd.

Abstract. Some observations on music by K.R. Popper, found in his autobiography, are discussed, specifically in relation to his world 3 concept. It is argued that the intuitions embodied in the idea that there is, in fact, an objective world of 'the products of the human mind' (sciences, arts, institutions and the like) are of interest to researchers in the field of music. Firstly, they put current research into a new and fruitful perspective, and secondly, they open up new research perspectives as well.

1.2 Literair werk

1.2.1 In tijdschriften verschenen gedichten

1956 Chanson; Quatrains pour Angèle; Pour une bonne réputation. In: Der clercke cronike, algemeen Groninger studentenweekblad, 19 oktober 1956, p. 70, 73, 77 [Franse tekst].

1957 Petite ivresse assez mal armée. In: Der clercke cronike, algemeen Groninger studentenweekblad, 10 mei 1957, p. 308 [Franse tekst].

1979 Zeven gedichten tegen de dood. In: Hollands maandblad: 20 (1978-1979) 377 (april 1979) 30-33.

1979 Negen gedichten tegen de dood. In: Hollands maandblad: 21 (1979-1980) 379-380 (juni-juli 1979) 43-46.

1979 Acht gedichten tegen de dood. In: Hollands maandblad: 21 (1979-1980) 383 (oktober 1979) 36-39.

1979 Zes gedichten tegen de dood. In: Hollands maandblad: 21 (1979-1980) 385 (december 1979) 17-19.

1980 Zeven gedichten tegen de dood. In: Hollands maandblad: 21 (1979-1980) 387 (februari 1980) 12-14.

1980 Dryade. In: Hollands maandblad: 21 (1979-1980) 389 (april 1980) 1-7.

1980 Zeven gedichten tegen de dood. In: Hollands maandblad: 22 (1980-1981) 395 (oktober 1980) 27-29.

1981 Penthesilea. In: Hollands maandblad: 22 (1980-1981) 400 (maart 1981) 19-20.

1982 Drie gedichten van Louis MacNeice; vertaling: Jos Kunst. In: Hollands maandblad: 24 (1982-1983) 420 (november 1982) 18-21.

1983 Thebaïde: een leerdicht. In: Hollands maandblad: 24 (1982-1983) 424 (maart 1983) 1-16 [strofen 1-54. Het volledige gedicht telt 91 strofen, een appendix en een register].
Het volledige gedicht is online gepubliceerd in 2007.

1984 [Drie gedichten]. In: Hollands maandblad: 26 (1984-1985) 438-439 (mei-juni 1984) 70-71.

1985 [Drie gedichten]. In: Hollands maandblad: 26 (1984-1985) 448 (maart 1985) 16.

1985 [Twee gedichten]. In: Hollands maandblad: 27 (1985-1986) 456 (november 1985) 21 [auteursnaam abusievelijk weggelaten].

1987 Drie sonnetten. In: Hollands maandblad: 28 (1986-1987) 471 (februari 1987) 19-20.

1987 Drie sonnetten van Gérard de Nerval; vertaling: Jos Kunst. In: Hollands maandblad: 28 (1986-1987) 472 (maart 1987) 40-43.

1988 Drie sonnetten. In: Hollands Maandblad: 29 (1987-1988) 483 (februari 1988) 38-39.

1.2.2 Gebundelde gedichten

[Omslag Niemand blijft ooit zichzelf] 1982 Niemand blijft ooit zichzelf: gedichten. Amsterdam: Meulenhoff, 1982.
Gedeeltelijk eerder verschenen in Hollands maandblad in de jaren 1979-1981.
Zie ook de pagina Boeken door Jos Kunst te koop.

2007 Thebaïde: een landschap; een leerdicht. Amsterdam: Dryade, 2007.
Online en als een gratis te downloaden PDF uitgegeven (ISBN-10: 90-811496-1-X; ISBN-13: 978-90-811496-1-7).

1.2.3 Gedichten in bloemlezingen

1980 Nature Morte. In: Literair akkoord 23: een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1979. Utrecht [etc.]: Bruna, 1980, p. 115.
Ook in: Hollands maandblad: 21 (1979-1980) 379-380 (juni-juli 1979) 45; en in: Kunst, Jos. Niemand blijft ooit zichzelf: gedichten. Amsterdam: Meulenhoff, 1982, p. 39.

1995 Binnen & buiten; Theodicee. In: Papieren schilfers: huid en poëzie. Zeist: Glaxo, 1995, p. 45, 61.
Ook in: Hollands maandblad: 21 (1979-1980) 385 (december 1979) 19, resp. 20 (1978-1979) 377 (april 1979) 30; en in: Kunst, Jos. Niemand blijft ooit zichzelf: gedichten. Amsterdam: Meulenhoff, 1982, p. 67 resp. 12.

1.2.4 Proza

1964 Johanna de Waanzinnige: opera voor televisie.
Libretto en regie-aanwijzingen. Typoscript. Zie ook Zeven sinfonias uit Johanna de Waanzinnige.

1.3 Commentaar bij zijn composities

1969-1994 Algemeen commentaar (Nederlands, Engels, Frans)

1975 Algemeen commentaar bij de Donemus LP Composers' voice DAVS 7475/3, door Jos Kunst, Joep Straesser en Jan Vriend (Nederlands, Engels)

VII Stenen eten (Nederlands)

IX Centrum van stilte (Nederlands)

XI Glass music (Nederlands, Engels)

1979 XII Exterieur (Engels)

1972 XIV Arboreal (Nederlands, Engels)

1970 XV Expulsion (Frans, Engels, Duits, Nederlands)

XVI Trajectoire (Nederlands)

XVII One way (Nederlands)

XIX Elements of logic
1972 Commentaar bij de partituur, door Jos Kunst en Jan Vriend (Engels)
1975 Commentaar bij de LP Composers' voice DAVS 7475/3, door Jos Kunst en Jan Vriend (Nederlands, Engels)

XXI No time-cyclus
1977 Algemeen commentaar (Nederlands)
XXI:1 Solo identity I (Engels)
1994 XXI:2 Solo identity II (Nederlands)
1975 XXI:4 No time (Nederlands, Engels)

1992 XXIII Streams & chorals (Engels)

1994 XXIV Flying Garuda (Engels, Nederlands)

1994 XXV Topos Teleios (Engels, Nederlands)

1994 XXVI Exchange for fire (Nederlands)

1.4 Overige geschriften

ca. 1993 Curriculum vitae (Nederlands, Engels)

2. Secundaire bibliografie

1975 Clerkx, Aart. [Strip n.a.v. het tekstboek van de LP Composers' voice DAVS 7475/3 (Jos Kunst & Jan Vriend: Elements of logic; Jos Kunst: No time; Jan Vriend: Huantan; Joep Straesser: Ramasasiri)]. In: Key notes: (1975) 2, achteromslag.

1976 Colmjon, Godert van. Hoedt u voor componistenproza. In: Hollands diep: 2 (1976) 23 (6 november) 28-29.
Reactie: Op hol, door Jos Kunst. In: Hollands diep: 2 (1976) 25-26 (18 december) 7.
O.a. over: het tekstboek van de LP Composers' voice DAVS 7475/3.

Een citaat uit het artikel van Van Colmjon. "Krom en opgeblazen proza dat ik niet anders dan als liederlijk gelegenheidsjargon kan interpreteren. Een kleinburgerlijke poging tot sociaal-maatschappelijk engagement en gewichtig componistendom die althans mij elke lust heeft ontnomen hun muziek ook maar een moment au serieux te nemen. Wie zijn gehoor met dergelijke nonsens om de tuin tracht te leiden, die verspeelt eigenlijk het recht nog langer te worden gehoord. Ik ben dan ook zo vrij geweest geen noot van hun werk aan te roeren."
Een citaat uit de reactie van Jos Kunst. "Krijgt een mens de kritiek die hij verdient? Dat zou wel zeer verontrustend zijn."

1976 Schönberger, Elmer. Het pedante bloembollenproza van Jan Vriend en Jos Kunst: hoe de muziekpers een discussie uit de weg gaat. In: Vrij Nederland, 11 september 1976.
Reactie: Bloembollen, door Jan Vriend. In: Vrij Nederland van 9 oktober 1976, met Naschrift door Elmer Schönberger.
Over: de LP Composers' voice DAVS 7475/3 en in het bijzonder het daarbij behorende tekstboek.

1978 Barendregt, Henk en Elmer Schönberger. Zin in muziek: BivF's, de thesen van Johan [sic] Kunst. In: Vrij Nederland, 25 november 1978.
Reactie: Flodderwerk, door Jos Kunst. In: Vrij Nederland van 23 december 1978, met Naschrift door Henk Barendregt en Elmer Schönberger; reactie hierop: Onfatsoen, door Jos Kunst. In: Vrij Nederland van 27 januari 1979, met Naschrift door Henk Barendregt en Elmer Schönberger.
Over: Kunst, Jos. Making sense in music: an enquiry into the formal pragmatics of art. Ghent: Communication & cognition, 1978.

1982 Kusters, Wiel. Geheime wegen, donker, overgroeid: gedichten van Jos Kunst. In: NRC Handelsblad, Cultureel Supplement, 24 september 1982.
Over: Kunst, Jos. Niemand blijft ooit zichzelf: gedichten. Amsterdam: Meulenhoff, 1982.

1983 Nuis, Aad. De knipoog naar het sonnet en het sonnet met de knipoog. In: Vrij Nederland, 22 januari 1983.
O.a. over: Kunst, Jos. Niemand blijft ooit zichzelf: gedichten. Amsterdam: Meulenhoff, 1982.

1983 Schouten, R. Ceterum censeo. In: Maatstaf: 31 (1983) 9, 60-65.
P. 60-62 over: Kunst, Jos. Niemand blijft ooit zichzelf: gedichten. Amsterdam: Meulenhoff, 1982.

1995 Otter, Rolf den. Extérieur, een electronisch muziekstuk van Jos Kunst [inclusief een interview met de componist. Ongepubliceerd paper Hogeschool voor de Kunsten Utrecht].

1996 Vermeulen, Ernst. Zoeker naar stilte: Jos Kunst 1936-1996. In: NRC Handelsblad, 26 januari 1996.
Engelse vertaling: In memoriam Jos Kunst: Jos Kunst 1936-1996: seeker of silence. In: Key notes: 31 (1996) 1 (March) 28.

1996 Jos Kunst overleden. In: Mens en melodie: 51 (1996) (maart) 150.

1996 Kwee Him Yong. In memoriam Jos Kunst: (1936-1996). In: Muziek en wetenschap: 5 (1995-1996) 2 (1996) 163-169.

1997 Vriend, Jan. Balling of kluizenaar?: Jos Kunst: componist, musicoloog, dichter, taalkundige, filosoof en theoloog. In: Mens en melodie: 52 (1997) 3 (maart) 119-126.

2000 Roelofs, Saar. Jos Kunst: 'Laat iedereen zijn oren wijd openzetten en voor het overige denken waaraan hij wil'. In: Roelofs, Saar. Tien componistenportretten in woord en beeld. Amsterdam: Partner Productions [etc.], 2000, p. 35-43.

2001 Beuger, Antoine. Jos Kunst: 'Making sense in music'.
In enigszins ingekorte vorm in 2003 verschenen als inleiding bij de CD Composer's Voice Classics CV 124 met werken van Jos Kunst door The Barton Workshop.

2005 Kunst, Jan Pieter. Jos Kunst (1936-1996). In: Een 75 musicologenboek: Utrechtse muziekwetenschappers en hun werk; onder red. van Marnix van Berchum, Jan Nuchelmans, Emile Wennekes. Houten: Ascolta, 2005, p. 74-75.