XIV Arboreal
voor groot orkest (1968)
commentaar/comments

by Jos Kunst (ca. 1972)

Notes to the LP Donemus audio-visual series 7172/2.

Een boom is een fascinerend iets. Zijn wortels vergroeien organisch met zandkorrels en stenen, en boven de grond functioneert hij zo ongeveer als een enorme, binnenste buiten gekeerde long. Men zou daar graag een muziekwerk over schrijven. Maar dit is onmogelijk: over bomen kan helemaal geen muziek bestaan.

A tree is a fascinating thing. Its roots grow organically together with sandgrains and stones, and above-ground it functions roughly like an enormous lung turned inside out. One would like to write a piece of music about it. But this is impossible: there cannot be any music about trees.

 Luister naar 35 seconden Arboreal (maat 1-8; 280K)