Stellingen van Dr. Jos Kunst

door Jos Kunst (1979)

Geponeerd op de Conferentie Muziek en Filosofie op 21 april 1979 in de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden.

  1. Muziek is géén taal. Het zou zeer onverstandig zijn de betekenis van het woord "taal" alle door conventionaliteit begrijpelijke (en daarom informatieve) menselijke gedragingen te laten bestrijken. Als metafoor is de zin "muziek is een taal" natuurlijk te verdedigen; maar welke metafoor is dat niet?
  2. Een muziekstuk is geen boodschap, maar een puzzel. Wat men ermee kan doen is: concepten vormen, en dat is iets anders dan informatie verschaffen over de wereld (hoewel het er natuurlijk wel mee te maken heeft).
  3. Een ethisch oordeel over muziek is zeker zinvol, maar alleen als men muziek beschrijft als een verzameling (mogelijke) handelingen in gegeven situaties, en niet als een verzameling objecten (stukken, partituren). Overigens leent natuurlijk niet ieder object zich even goed voor iedere handeling.
  4. Het zou in het algemeen verstandig zijn, muziek en andere kunsten, meer dan tot nu toe te beschrijven in termen van activiteiten van de gebruikers in plaats van in termen van objecten die ze daarbij gebruiken. Met name wordt dan de rol van de kunst bij sociale groepsvormingsprocessen beter zichtbaar.

De Conferentie Muziek en Filosofie werd gehouden op zaterdag 21 april 1979 in de Internationale School voor Wijsbegeerte, Dodeweg 8, Leusden. Deelnemers: Prof. Dr. R.F. Beerling, Prof. Dr. H.L.C. Jaffé, Dr. Jos Kunst en Prof. Dr. J. van der Veen.

Toelichting (uit Amersfoortse Stemmen: tweemaandelijks orgaan van de Internationale School voor Wijsbegeerte: 60 (1979) 2 (maart) 70-71):

Deze eendagsconferentie kwam tot stand door samenwerking met de redactie en de uitgever van Wijsgerig Perspectief.
Nadat in 1973 een nummer van dat tijdschrift was gewijd aan de problematiek van Muziek en samenleving (14e jg. nr. 2) verscheen in 1978 een nummer over muziek en filosofie (18e jg. nr. 5).
De conferentie kan gezien worden als een follow-up van deze twee publicaties.
De vier referenten zullen geen lezingen houden, maar enkele stellingen op papier zetten, die van tevoren aan de deelnemers zullen worden toegezonden. Na een korte toelichting daarop van ieder van hen, zal alle tijd worden gelaten aan de discussie.