XVI Trajectoire
pour 16 chanteurs et 11 instrumentistes (1969-1970)
commentaar

door Jos Kunst (vóór 1975)

Ongedateerd typoscript.

De in dit stuk toegepaste schrijfwijze voor koor verdient enige toelichting. Op grond van zuiver muzikale criteria heb ik materiaal georganiseerd dat ontleend is aan het spreken, aan de taal: zodoende is er een gecomponeerde taal ontstaan, met gecomponeerde "woorden", die weliswaar niets aanduiden en alleen muzikale betekenis hebben, maar die toch in het stuk gaan werken als een muzikale aanwezigheid die van het koor één geheel maakt, een mensengemeenschap zo men wil, die zich gaat opstellen tegenover de ànders klinkende fenomenen in de instrumenten. Een mensengemeenschap: gebeurtenissen, avonturen waartegen ze zich teweer moeten stellen, waarop ze moet reageren, waartegen ze zich moet afbakenen; dit alles leidend tot een "totaalavontuur" dat de vorm van het stuk is, en waarop ik in dit bestek verder niet kan ingaan: laat ieder voor zich zich door zijn muzikale intuïtie laten leiden.

 Luister naar 20 seconden Trajectoire (0'52"-1'12"; 147K)