XXI:2 Solo Identity II
for piano (1973)
commentaar

door Jos Kunst (ca. 1994)

Ongedateerd typoscript.

XXI:2 Solo Identity 2 voor piano is, zoals de nummering al aangeeft, het tweede stuk van een cyclus, de 'No Time' cyclus. Het eerste is een stuk voor basklarinet solo, het derde is de combinatie van de eerste twee, en het duikt bovendien weer op in de tweede helft van het vierde, dat het instrumentarium uitbreidt met andere klarinetten en met slagwerk. Doel van al deze hercombinaties is het radicaal veranderen van de werking van muzikale materialen, niet door iets aan de noten te veranderen, maar door ze met andere noten in contact te brengen. Alle vier stukken kunnen ook zelfstandig worden gespeeld. Het pianostuk in zijn soloversie probeert een soort 'gehandicapte pianist' neer te zetten, een pianist wiens handen, lijkt het wel, aan elkaar zijn gegroeid tot één grote brede hand met minstens tien vingers. Dat leidt tot een manier van muziek maken waarin voortdurend dingen worden geïnitieerd, perspectieven lijken te worden geopend, maar waarin de uiteindelijk bereikte muzikale kracht er een is die helemaal los staat van die voortdurend weer losgelaten initiatieven en perspectieven, een soort onverzettelijkheid van de speler die zich zijn oorspronkelijke en quasi-lijfelijke energie en inventiviteit nooit zal laten ontnemen.

 Luister naar 22 seconden Solo identity II (maat 1-6; 172K)