Drie sonnetten

door Jos Kunst (1987)

DARM GODS, in ons geboren, en geloogd
In eenzaamheid, levende afkeer, worm
Vol week bewegen en teruggebogen

In eigen windingen, mijn binnen-vorm
Zijt Gij en in U is het onverteerd
Van mij verlangde dat ik nooit meer word -

Gijzelf, afvallig tegen ons gekeerd,
Doorschoot met sluipwegen en hinderlagen
De blinde plooien in mijn hoofd, en neer

En buiten dreeft Gij mij en van Uw jagen
Werd ik het heilig wild, vluchtend omlaag en
Tenslotte buiten Uw bereik, en ver
Beneden U voel ik Uw onmacht, sterkt
Uw zwaarte mij; van hier zal ik U dragen.

HARMONICA, aanhalig, hees en listig
Te keer in mij als vroeger, laat de tijd
Niet wéér voorbijgaan, laat dit lichte

Bewegen zich vereeuwigen als toen vanuit
Mijn zachte zool tot in mijn scherpe mond
Zuigend en vast en kalm en luid

Mijn toon Uw toon weerstond -
Hevig kortstondig wee,
Wijsheid, huishoudend onder ons,

Schroeide het ongeschoeide weer
En weer, en telkens voor het eerst -
Uittreding hengelt naar de hersenstreng,
Haakt in bedrading, doet mij dansen waar ik ben:
Een ledepop, een aangebonden beer.

LIERVLINDER, onder onhandig gehorente
Uw ingestoken hoofd geknikt en trekkend, dit
Is wat er nog te leven is, met boven U

Alleen Uw hoge tastranken, eronder zit
De dunne stengel van Uw lijf, die zich een weg
Zoekt naar omlaag, neergroeiend uit het trillend wit

Van de voorgoed gesloten vleugels - hier terecht
Ten laatste; nachtmot naar de nacht der aarde terug
Gekeerd, haar winterland vergeten en verlegd

Naar elders en nooit meer, en de glanzende rug
Kromt zich gericht en blind als een boomwortel, een brug
Naar minerale wind en wolken, binnenzicht
In al het verbijzonderde, hoe elk voor zich
En ongrijpbaar en vrij alle dingen; in vlindervlucht.


Uit: Hollands maandblad: 28 (1986-1987) 471 (februari 1987) 19-20.

Regel 5 van DARM GODS begint in het tijdchrift met "Zijt Gij en U" en regel 6 van HARMONICA eindigt met "klam en luid". Blijkens door de auteur met de hand gemaakte verbeteringen in mijn exemplaar moet dit respectievelijk zijn: "Zijt Gij en in U" en "kalm en luid".