Beknopte biografie van Jos Kunst


Deze website, online sinds augustus 1996, is gewijd aan de nagedachtenis en aan het werk van componist, musicoloog en dichter Jos Kunst.

Jos Kunst wordt in 1936 te Roermond geboren en begint zijn muziekstudie, na een studie Romaanse Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen, pas op zijn 27ste, achtereenvolgens bij Joep Straesser (1963-1966) en bij Ton de Leeuw. Tijdens de Internationale Gaudeamus Competitie 1967 krijgt hij de AVRO-aanmoedigingsprijs voor het stuk Insecten voor 13 strijkers. Twee jaar later, tijdens de Gaudeamus Competitie voor 1969, wint hij de eerste prijs met het orkestwerk Arboreal. Hij sluit zijn studie aan het Amsterdamsch Conservatorium af met het behalen van de Prijs voor Compositie op 17 juni 1970. Naast zijn activiteit als componist is hij werkzaam als docent Franse letterkunde, en aan de conservatoria van Zwolle en Amsterdam als docent hedendaagse muziek en compositie.

In 1975 besluit hij, om redenen die ik niet beter wil trachten te formuleren dan hijzelf gedaan heeft in zijn curriculum vitae, met componeren te stoppen; in 1976 volgt hij dan Rudolf Escher op als docent voor de muziek van de twintigste eeuw bij de vakgroep Muziekwetenschap van de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1978 promoveert hij op het proefschrift Making sense in music: an enquiry into the formal pragmatics of art. Enige jaren later, in 1982, verschijnt bij Meulenhoff zijn dichtbundel Niemand blijft ooit zichzelf. Zijn musicologische opvattingen zijn zeer toegankelijk geformuleerd in zijn boek Filosofie van de muziekwetenschap, in 1988 verschenen in de serie Wetenschapsfilosofie van Nijhoff. Dit boek beschouwt hij als zijn afscheid van de muziekwetenschap: in 1988 maakt hij gebruik van de mogelijkheid om vervroegd te worden gepensioneerd.

Vanaf 1989 componeert hij weer, maar houdt zich, anders dan voorheen, zoveel mogelijk buiten het georganiseerde muziekleven. Dan vormt zich ook het plan om een tweede proefschrift te schrijven, nu over hermetische en neo-platonistische Griekse teksten uit het begin van de christelijke jaartelling, een project waar hij tot zijn dood toe aan gewerkt heeft maar dat hij helaas niet heeft kunnen voltooien. Een hoofdstuk van dit werk is hier te lezen. Op 18 januari 1996, enige weken na zijn zestigste verjaardag, overlijdt hij volkomen onverwacht thuis in Utrecht aan de gevolgen van een maagbloeding, iedereen die hem gekend heeft diep getroffen achterlatend.

NB: Jos Kunst is geen familie van de etnomusicoloog Jaap Kunst.