Lettertypen


De praktische waarde van deze lettertypen is twijfelachtig. Ze dateren uit een tijd voordat Unicode bestond, en zijn afhankelijk van visuele technieken waarin alleen van lettertype gewisseld wordt, zonder acht te slaan op de onderliggende karaktercodering. Destijds was dat een aanvaarbare oplossing, maar het is niet verstandig om nog van dit soort technieken gebruik te maken nu Unicode wijdverbreid is. Daarom worden de downloads op deze pagina uitsluitend wegens het mogelijk historische belang beschikbaar gesteld.

Classical Greek

[Classical
Greek voorbeeld]

Dit font is door Jos Kunst ontworpen voor gebruik in zijn onvoltooid gebleven proefschrift over het Corpus Hermeticum. De door de maker bijgevoegde Read Me volgt hier.

This is a free Macintosh font, with TrueType, PostScript type 1, and bitmaps for 12, 14 and 24 points, for classical and hellenistic Greek, with all accents and spiritus signs available, where needed. A PICT document giving the key combinations for the composite characters has also been added. The font should be used in combination with a PopChar-like utility (PopChar itself is best, I find).

I have added the font Classicalgreek.Translit, which yields, by a simple change of font, something approximating the 'normal' transliteration for classical Greek generally used in serious philosophical and philological publications.

For obvious reasons the transliteration font yields only an approximation: at first, ohutôs is put out instead of houtôs, and all capital texts have also to be fine-tuned. But I have found that this can be taken care of by a few search-and-replace operations in your word processor. For even more obvious reasons however, this precludes the straightforward switching back to the original Greek font.


MathLogic

[MathLogic
voorbeeld]

Dit font bevat een groot aantal symbolen uit de mathematische logica. TrueType, PostScript type 1, en 12-, 14- en 24-punts bitmap.

(Windows versie gemaakt door Mark Heimback-Nielsen)


CC Public Domain Deze lettertypen zijn in het publiek domein.